Přepěťové ochrany KIWA

Nevíte který typ je vhodný pro Vaši realizaci? Napiště na podpora@oaxis.cz nebo zavolejte na 602266995. technická podpora je Vám neustále k dispozici

Přehled
Který typ použít?
O společnosti
Ke stažení
Přehled

Přehled výrobků:

 

Přepěťové ochrany KIWA
Přepěťové ochrany KIWA

Přepěťové ochrany KIWA

Který typ použít?

 

Přepěťové ochrany pro rodinné domy
Přepěťové ochrany pro bytové domy

 

 

 

Přepěťové ochrany pro průmyslové provozy
Přepěťové ochrany pro regulační stanice plynovodu
Přepěťové ochrany pro koncová zařízení
Přepěťové ochrany pro kompresorové stanice
Přepěťové ochrany pro čističky odpadních vod 1
Přepěťové ochrany pro čističky odpadních vod 2

 

O společnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť „KIWA – prepäťové ochrany“  je najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom poňatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po realizáciu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis.

Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643-1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté výrobky najmä pre tržný segment dátových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania, riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných a počítačových technológií.

Z celkového objemu výroby predstavuje export významnú časť produkcie. Pre výrobky z našej produkcie - prepäťové ochrany pre nn rozvodné siete, máme udelené slovenské certifikáty a naši zahraniční partneri aj rakúsky (uznávaný v celej západnej Európe), americký (pre USA) a čínsky certifikát.

Ke stažení
Katalog přepěťových ochran KIWA
Katalog přepěťových ochran KIWA
Aplikační příručka přepěťových ochran KIWA
Aplikační příručka PO KIWA
Přepěťové ochrany KIWA E-PLAN
Přepěťové ochrany KIWA E-PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady umisťování PO v rozvaděčích

Předjištění přepěťových ochran KIWA

Nesprávně zapojená PO I 3m

Nesprávně zapojená PO I 4