Přepěťové ochrany PO I LCF ČEZ

KIWA přichází pro letošní rok s další novinkou, přepěťovou ochranou 1. stupně náležící do neměřené části, vyhovující upravené normě PNE 33 0000-5 .

Nabízí tak:

  1. Varistor a jiskřiště v sériovém zapojení
  2. V třífazové soustavě TN-C, ( TN-S),  propustnost 75kA pro 3 pracovní vodiče a 100kA pro 4 pracovní vodiče pro bleskový proud (10/350)
  3. Optickou signalizaci na každý pracovní vodič, případně bezpotenciálový přepínací kontakt pro dálkovou signalizaci
  4. Možnost testování pomocí měřícího přístroje GigatestPRO od firmy ILLKO Blansko

Technický list

KIWA PO I LCF ČEZ
KIWA PO I LCF ČEZ